Rendes Tanácsi ülés napirendi pontja 2021.05.25-ből

 1. Határozattervezet Margitta municípium 2021-es költségvetés kiigazítására

   Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat:Köz-és magántulajdon és Költségvetési Bizottság

  2.Határozattervezet, amely a 2021.03.31-i, 48-as számú Helyi Tanácsi határozat módosítására, amely a Margittai municípium Helyi Tanácsának a szakbizottságainak meghatározására vonatkozik.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat:Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet a Víz, szennyvíz és szennyvízelvezetés (SPAACS) 2021. Költségvetésének elfogadására

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz-és magántulajdon Bizottság, Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, amely Margitta municípium köztulajdonába tartozó ingó javak köztulajdonból magántulajdonba történő áttevésére, a Margitta-i Sportpálya részére.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat:Köz-és magántulajdon Bizottság és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet a T.Vladimirescu 163 és T.Vladimirescu utca 167-es 1-es lakás alatti szociális lakások kiadására.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat:Szocio-Kulturális, fiatalok, sport, oktatás, egészségügy és Felekezeti Bizottság

  6.Határozattervezet a Murin Elisabeta asszony 100 évet betöltött diplomájának és díjának kiadásására.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Szocio-Kulturális, Fiatalok, Sport, Oktatás, Egészségügy, Felekezeti Bizottság

  1. Határozattervezet a Margittai municípium köztulajdonába tartozó bizonyos ingatlanának a pozíciójának megváltoztatására- a telekommunikáció és zöldövezetre szánt utak,a Crinului utcán és létrehozása bizonyos kadaszterszámoknak, az új telekkönyvekre, Margitta municípium

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási Nyilatkozat: Köz-és magántulajdont Igazgató Bizottság és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, amely Margitta municípium köztulajdonába tartozó bizonyos ingatlanának pozíciójának megváltoztatására-a telekommunikáció és zöld övezetre, Margitta municípiumban és létrehozása új kadaszterszámoknak a Margitta municípium belterületébe eső területek betelekkönyvezésére.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz-és magábtulajdon Bizottság és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet bizonyos kadaszterszámok dokumentációjának elfogadására és az ingatlanok hozzáillesztésére a 105158-as és 105352-es kadaszterszámoknak, amelyek a Telekkönyvbe 105158 és 105352-es Telekkönyvi számmal lettek beírva.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Köz és magántulajdon Bizottság és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, amely biznoyos szakbizottság megalapulására vonatkozik, mely a Margittai municípium Dr.Pop Mircea Kórház aktivitásának ellenőrzésére hivatott

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási Bizottság:  Szocio-Kulturális, fiatalok, sport, oktatás, egészségügy és felekezeti Bizottság

  1. Határozattervezet, amely bizonyos kadaszter dokumentációjának a 262/6-os kadaszterszám, mely a 105314-es Telekkönyvi számmal lett beírva, amely a tisztító állomásnál található.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Szocio-Kulturális, fiatalok, sport, oktatás, egészségügy és felekezeti Bizottság

  1. Határozattervezet, amely a rendkívüli állapotok Humán, anyagi és tárgyi Tervek elfogadására vonatkozik.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet, amely a 10%-os társfinanszírozásának elfogadását az Egészségügyi Minisztérium által támogatott projektnek, amely külső-belső hibrid inkubátor és a Giraffe Omnibed Carestation CS1 kórházak közötti szállítást oldja meg.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Szocio-Kulturális, fiatalok, sport, oktatás, egészségügy és Felekezeti Bizottság.

  14.Határozat, amely a kiértékelését és kiválasztását illeti bizonyos sport és kulturális projekteknek, a 350/2005-ös Törvénnyel összhangban, ugyanúgy, mint a Fellebbezések megoldásának bizottságának megszervezése.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Szocio-Kulturális, fiatalok, sport, oktatás, egészségügy és felekezeti Bizottság

  15.Határozat,amely a megvalósítását illeti a fogorvosi rendelőnek, a Margitta-i Octavian Goga Nemzeti Kollégiumán belül.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Szocio-Kulturális, fiatalok, sport, oktatás, egészségügy és felekezeti Bizottság

  16.Határozattervezet, amely elfogadására vonatkozik bizonyos 946 négyzetméter földterületnek, amely 423-as kadaszterszámmal és 100691-es Telekkönyvi számmal rendelkezik, a George Enescu utca teljesítésére.

  Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz- és magántulajdon és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, amely az Ortodox és Görög Katólikus parókia által birtokot 1179 négyzetméter terület, 548-as Telekkönyvi és 585/2-es élelmiszerpiacként használt terület bérleti díjának meghatározását.

    Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat:Köz és magántulajdont igazgató Bizottság, Költségvetési Bizottság.

  18.Határozattervezet, amely elfogadását a kadaszter dokumentációnak, leválasztási javaslattal a 103177-es kadaszterszámmal rendelkező földterület, amely a 103177-es Telekkönyvi számmal, amely Margitta municÍpium Eroilor utcáján található.

  Kezdeményező: Sas/Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont igazgató Bizottság és Költségvetési Bizottság.

  1. Határozattervezet a kadaszteri dokumentáció jóváhagyásáról, szóló határozattervezet a 105158 és 105352-es kataszteri számmal ellátott épület, amely a Telekkönyvbe 105158 és 105352es számmal lett beiktatva, leválasztására vonatkozó javaslattal, az Eroilor 9-es szám alatt.

    Kezdeményező: Sas/Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

   Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság és Költségvetési Bizottság 

  1. Tevékenységi Jelentése a Margitta-i Municípium Kultúrházának 2020-as évre

              Kiadja: Demeter Veronica Igazgatónő  

  21.Egyéb problémák