NAPIRENDI PONT a Margitta municípium Helyi Tanácsának ülésének összehívása, 2021.08.06-ra, 14:00 órára

1.Határozattervezet, amely a Margittai municípium  költségvetésének helyesbítése 2021-es évre.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont igazgató Bizottság