Az azonnali ülés napirendi pontjának elfogadása, 2021.06.09-ből

  1. Határozattervezet,  a 105380-as és 105376-os kadaszteri számú, a Telekkönyvbe 105380 és 105376-os számmal beiktatott terület hozzácsatolási javaslata az Eroilor utcán, Margittán, valamint a kadaszteri dokumentáció elfogadására.
  • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil
  • Jóváhagyási jelentés: a Köz és magántulajdon Adminisztráló Bizottság