Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocată de îndată pentru 04.01.2022, orele 12.00

  1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale inserate în art. 2 din HCL nr. 245 din 16.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi , prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi” pentru proiectul : “Statii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Marghita, judeţul Bihor”
  • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
  • Raport de avizare: Comisia juridică
  1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale inserate în  titlul si continutul art. 1 la HCL nr. 180/2021 pentru aprobarea scoaterii din fondul forestier naţional a  unui teren forestier in suprafaţă de 9970 mp, proprietatea publică a municipiului Marghita în vederea realizării obiectivului de invesţitiţii “Centrul Medical de Recuperare Cardiovasculară în Municipiul Marghita ”
  • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
  • Raport de avizare: Comisia juridică
  1. Proiect de hotărâre privind dizolvarea, lichidarea voluntară şi radierea societăţii comerciale Parc Balneomar SA
  • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
  • Raport de avizare: Comisia juridică şi Comisia de administrare a domeniului public si privat