PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței extraordinare a Consiliului Local Marghita din data de vineri 29 mai 2020 orele 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a  Consiliului Local Marghita din data de  vineri 29 mai 2020 orele 13,00

1.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 8 din 29.01.2015 pentru aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI MARGHITA pentru perioada 2014 – 2020

 Initiator:Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

 Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Proiect de hotarâre a proiectului „ Achiziționare instalație de dezinfectie și dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare Cheț , Ghenetea, județul Bihor”

   Initiator:Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

   Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public

  1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2020

       Initiator:Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

       Raport de avizare: Comisia de buget finante