NAPIRENDI PONTOK A Margitta-i municipium Helyi Tanácsának ülése 2022.01.11

1.Határozattervezet  a Margittai municípium városi mobilitási tervének elfogadására, 2021-2027-es időszakra.

Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai és területrendezési Bizottság és Turisztika-, Mezőgazdaság-, Környezet Bizottság

2.Határozattervezet  Margitta Költségvetési többletének felhasználására, 2022-es évre.

Kezdeményező:Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási Bizottság: Költségvetési és Köz és magántulajdon Bizottság