Napirendi pontok a Margittai municípium Helyi Tanács ülésének napirendi pontjai 2021.március 31-én, 13:00 órától

1.A Margittai Biróság polgári- jogi úton  történő érvényesítését követően, a PSD listáján szereplő helyettes tanácsos eskütétele, Szujogan Cornelia személyében.

2.Határozattervezet, a 149/2020-as Helyi Tanácsi határozat módosítására, amely a szakbizottságok megalapítására vonatkozik.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat:Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és Jogi, Regionális Fejlesztési és határokon átívelő Bizottság

3.Határozattervezet Margitta municípium helyi választott tisztviselőinek személyazonosító igazolványának jóváhagyásáról.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat:Jogi, Regionális Fejlesztési és határokon átivelő Bizottság

4.Határozattervezet, amely módositását illeti az 5-ös városi szektor  magánszemélyek díjtervezetének módosításáról, a Sc. AVE Bihor által jóváhagyott szolgáltatási díj lej/fő/hónap.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdon adminisztráló Bizottság

5.Határozattervezet egy legfeljebb 15 millió lejes összegű visszatérítendő finanszírozás szerződéskötésének jóváhagyásáról, annak érdekében, hogy biztosítsák egyes helyi érdekű beruházási projektek költségeinek finanszírozását és/vagy társfinanszírozását.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

6.Határozattervezet a Margitta municípium területi közigazgatási egységén belül az elhanyagolt földterületekre vonatkozó, valamint a korszerűsített közutak előtti elhanyagolt földterületekre vonatkozó adózási feltételek megállapításáról a polgármester szakosodott apparátusa által.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont igazgató bizottság és Jogi Bizottság

7.Határozattervezet a Margitta municípium tulajdonába lévő legelőkre vonatkozó koncessziós szerződések jogdíjának módosításáról, a Margittai Állattenyésztők Szövetségével és a Genyétei Állattenyésztők Szövetségével kötött szerződésekről.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési-Pénzügyi Bizottság

8.Határozattervezet Margitta municípium vagyonának kezelésével és leltározásával kapcsolatos jelentés kisajátítására, valamint a magántulajdonban lévő vagyon 2020-as listájának frissítésére.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság és Köz és magántulajdont igazgató Bizottság

9.Határozattervezet Margitta municípium közterületéhez tartozó javak leltárának egyes pozicióinak módosításáról és kataszteri számok létrehozásáról, annak érdekében, hogy új Telekkkönyveket nyissanak, a földek és épületek számára a területi közigazgatási egységen belül, a hozzá tartozó 129-es szám, Genyéte falu.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Köz és magántulajdont igazgató Bizottság

10.Határozattervezet a Margittai Román Egyházközség és a Margittai Római Görög Katolikus egyházközség által bérbe adott, a Helyi Közigazgatás által élelmiszerpiacként használt 1179 négyzetméternyi földterület bérleti díjának megállapitásáról, amely 548-asTelekkönyvi számmal és 584, illetve 585/2-es Telekkönyv számmal rendelkezik.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: : Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Köz és magántulajdont igazgató Bizottság, valamint az Urbanisztikai és területrendezési Bizottság

11.Határozattervezet a Margitta municípium közterületének leltárának igazolásáról.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: : Jogi Bizottság és a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

12.Határozattervezet a kataszteri számok létrehozásának jóváhagyásáról,  a Margitta municípium beépített területén taláható és Margitta municípium magántulajdonban lévő földjeinek új Telekkönyvek megnyitása céljából.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: : a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság és az Urbanisztikai Bizottság

13.Határozattervezet a kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról, azzal a javaslattal, hogy Margittán, a Nicolae Balcescu utca 19. Szám alatt taláható 105229, 105230, 105254 ingatlanokat hozzákössék a 105229, 105230 és 105254 kataszteri számú ingatlanokhoz.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: : a Köz és magántulajdont igazgató Bizottság és az Urbanisztikai Bizottság.

14.Határozattervezet a Margitta gépparkjában lévő Volkswagen Crafter kisbusz, nyilvános árverés útján történő értékesitéséről.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat:Jogi Bizottság és Költségvetési Bizottság

15.Határozattervezet a project jóváhagyásáról és a hozzá kötődő kórházi, egészségügyi, válságkezelő kapacitásának növelésével kapcsolatos kiadásokról (COVID 19-cel kapcsolatban), a dr.Pop Mircea municípiumi Kórházra vonatkozóan, Bihar megyében, SMIS kód 142024.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adăscăliții polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi, Regionális Fejlesztési és határokon átivelő Bizottság

16.Jelentés Margitta municípium Gazdasági, Társadalmi és Környezeti Helyzetéről, a 2020-as évre vonatkozóan.

Bemutatja Margitta municípium polgármestere