A Margittai municípium Helyi Tanácsának ülése 2020.november 5-én.

  1. A 2020.10.30-i bírói végzés következtében érvényesített helyettesek eskütétele.
  2. Határozattervezet, amely a megállapítását illeti a a helyi tanácsosnak jogának megszüntetésére, Pop Raul Cristian-nak és a megüresedett helyét ennek.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet, amely a megállapítását illeti a a helyi tanácsosnak jogának megszüntetésére, Durnea Cosmin Florin-nak és a megüresedett helyét ennek.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet, amely megállapítását illeti a helyi tanácsos jogának megszüntetésére, Bradács Alíz Ildikónak és a megüresedett helyének nyilvántartása.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet, amely a 149-es/2020-as számú Helyi Tanácsi határozat módosítását illeti a Margittai municípium szakbizottságainak meghatározására.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet, a Helyi Tanács Működési és szervezési Szabályzatának elfogadására, a 2020-2024-es mandátumára.

Kezdeményező: : Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási Nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet, a Margitta Municípium Adminisztratív Területi Egységének

alpolgármester kabinetjének létrehozására.

Kezdeményező: Demian Zsolt, alpolgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

8.Határozattervezet, Margitta municípium 2020-as év költségvetésének kiigazítására

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztációs Bizottság

9.Határozattervezet, amely a 88-as Helyi Tanácsi határozat módosítására, amelyben  megállapítják a SC.Parc Balneomar SA. Javainak retur listáját.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

10.Határozattervezet, amely a 144/2020.09.10-i összehívását,  a Helyi Tanács határozatát vonja vissza, hogy megállapítsák a sepregetési, mosási, locsolási és fenntartását a Közutaknak a SPAACS által.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Köz és magántulajdon Bizottság

11.Határozattervezet, amely a 143/2020.09.10-i Helyi Tanácsi határozat módosításának elfogadására, mely a SPAACS  tevékenységek elfogadását illetik, a zöld övezetének rendezésére, működtetésére és karbantartására vonatkozó árainak kiigazítására.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

12.Határozattervezet, amely a Helyi Tanácsból való tagok kinevezésére az ANL lakások igénylők kérvényének elbírálása, odaítélése Bizottságba és a fellebbezési bizottságba, a 152/1998-as Törvény szerint, 2020-2024-re.

13.Határozattervezet, amely a szociális lakások bérlésére és adminisztrálására vonatkozó szabályzat 12. Cikkely 1. Bekezdés módosításáról, amely a 15/201607.28-i Helyi Tanácsi határozatban fogadtak el, az ígénylők kérvényeinek elemző bizottság helyi tanácsosok kinevezésére, a 2020-2024-es mandátumra, valamint a fellebező bizottságnak módosítására.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság, Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság, Köz és magántulajdon Bizottság.

14.Határozattervezet,a Helyi Tanács képviselőinek kinevezésére, az Iskolák Adminisztrációs Bizottságba való beválasztását, Margitta municípiumban, 2020-2024-es mandátumra.

Kezdeményező: : Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális-Kulturális Bizottság, Fiatalok, sport , oktatás, Egészségügyi Bizottság

15.Határozattervezet, amely a Margittai Dr.Pop Mircea Kórház létszámkeretének, organigrammájának módosítását illeti, amelyet az 52/2020.03.19-es Helyi Tanácsi határozattal  fogadtak el, 2020-ra.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális-Kulturális Bizottság, Fiatalok, sport, oktatás, egészségügyi, vallási Bizottság

16.Határozattervezet, a megvalósítási tanulmány és a technikai gazdsági mutatók elfogadását illeti a Felszerelése és modernizálása a Horváth János Elméleti Líceumnak- Sport pálya építésnek, Multifunkcionális Épületnek, a December 1 utcán, melynek kadaszterszáma 100040.

Kezdeményező: : Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság, Urbanisztikai Bizottság.

17.Határozattrvezet,Margitta municípium képviseletére a Lupuț Răzvan Ügyvédi iroda által megkötött szerződés, hogy képviselje Margitta municípiumot.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság és a Köz és magántulajdon Bizottság

18.Határozattervezet, amely a Margittai municípium Dr Pop Mircea Kórháznak szánt fém konténerének adományzása, amelynek leltárszáma 602376 , a Covid 19-es fertőzöttek tesztelésére.

Kezdeményező: Marcel-Emil SAS-ADĂSCĂLIȚII polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

19.Aktuális problémák