NAPIRENDI PONTOK A Margitta-i municípium Helyi Tanácsának ülésére 2020.november 26-ra, csütörtökre, 17:00 órára

1.A 2020. november 15-ei Genyétei falugyűlés jegyzőkönyvének bemutatása amelyen a falu küldöttje lett megválasztva.

  1. Határozattervezet  adókedvezmények létesítéséről és annak végrehajtási eljárásának jóváhagyásáról, mely  20% -kal csökkenti a magánszemélyek és jogi személyek tulajdonában álló épületekre kivetett éves adót, valamint a havi koncessziós illetékek, bérleti díjak csökkentésére,  amilyekkel a Margittán lakó adófizető polgárok tartoznak a helyi költségvetésnek.

    3.Határozattervezet a Margitta Infrastruktúra Közösségi Fejlesztési Egyesület alapító okiratának  és alapszabályának jóváhagyásáról.

Kezdeményező: Marcel-Emil Sas-Adascalitii polgármester

       Jóváhagyási jelentés: Jogi és urbanisztikai Bizottság

4.Határozattervezet a Helyi Tanács  2020.07.07-i 104. sz.  határozatának módosításáról, melyben  az alkalmi utcai kereskedelemi tevékenység  helyeit állapítja meg.

Kezdeményező: Sas Adscalitii Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási jelentés: Köz és magántulajdont igazoló Bizottság

  1.     Határozattervezet  a Bihari Gyermekvédelmi igazgatósággal kötött partnerségi megállapodás jóváhagyásáról, a margittai fogyatékossággal élő gyermekek számára  egy  rehabilitációs terápiát szolgaltató Napközi Központ működtetéséről.

Kezdeményezés: Sas Adascalitii Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási jelentés: Szociális Bizottság

  1. Határozattervezet az Észak-Nyugat Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Margitta közötti partnerségi megállapodás jóváhagyásáról a „Támogatás az északnyugati fejlesztési régió szintjén a 2021–2027 a városi mobilitás területén, városfejlesztés, városrehabilitáció az municípiumi önkormányzatok számára (kivéve a megye központokat / turisztikai bázisokat (iskolai táborok), valamint az infrastruktúra és a nyilvános turisztikai szolgáltatások, ideértve a turisztikai potenciállal rendelkező objektumokat is ”, SMIS kód 143479

Kezdeményező: Sas-Adascalitii Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási jelentés:Jogi és helyi, európai fejlesztés Bizottság

7.Határozattervezet a Margittai SPAACS altal  vízellátási, csatornázási es biologiai tisztítási szolgáltatások díjának emeléséről .

Kezdeményező: Sas Adascalitii Marcel-Emil

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság

8.Határozattervezet Margitta municípium köz- és magántulajdont adminisztráló adók megállapításáról 2021-re.

Kezdeményező: Sas-Adascalitii Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Könyvelősgi Bizottság

                         Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

           Raport de avizare: Comisia de buget finante si Comisia  de urbanism

9.Határozattervezet a Helyi Tanács 2015. december 16-i , 165. szamú határozat, valamint Helyi Tanács 2020. januar 30-i , 22. számú határozat, 24 cikkely 11 pontja módosításáról melyben jóváhagyták Margittai kereskedelmi tevékenységeket valamint a piaci szolgáltatásokat.

Kezdeményező: Sas Adascalii Marcel-Emil

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Urbanisztikai Bizottság

  1. A margittai municípium területén működő iskolahálózat projektjének megbeszélése és jóváhagyása a 2021-2022 tanévre.