NAPIRENDI PONTOK 2020.július 23-án csütörtök 13:00 óra megtartandó Margitta munícipium Helyi Tanácsa gyűlésének.

1. Határozattervezet, amely két ingatlannak áthelyezési kérelmét illeti az állam és a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség-Bihar megyei Központja adminisztrálásából, Margitta munícipium és a Helyi Tanács adminisztrálásába.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság, Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

2.Határozattervezet, amely azok a  köztulajdonban lévő telkeket állapítja meg alkalmi utcai árusítást illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság, Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság

 

3.Határozattervezet, amely a költségvetés helyreigazítását illeti 2020-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

4.Határozattervezet, amely a személyi asszisztensek aktivitását illeti, 2020. I.szemeszterére, azaz január 1.-2020.június 30.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási Nyilatkozat: Szociális, oktatás, egészségügyi, vallási és szociális védelem Bizttság

5.Jelentés Margitta munícipium polgármesteri Hivatalánál benyújtott petíciók megoldási módozatát illetően, 2020.I.szemeszterre.

Bemutatja: a Közönségkapcsolatok Osztály

6.Határozattervezet, amely a Herculane utca 4A szám alatt levő 259 négyzetméternyi terület, 259-es kadaszterszámmal,  a Telekkönyv 100610-es számú beiktatott terület direkt eladását illeti, Madácsy Varga Ștefan-Ioannak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Könyvelőségi és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

7.Határozattervezet amely a 2016.októberi Sc Parc Balneomar Sa. Költségveinek Elemzési Bizottság által bemutatott beszámoló elfogadását.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Költségvetési-Könyvelőségi és Köz és Magántulajdont adminisztráló Bizottság

8.Határozattervezet, amely a direkt koncesszióba bocsátását illeti a Margitta munícipium tulajdonában található épületnek, amely 101001-es számon van beiktatva a Telekkönyvbe, 64/2-es topó számmal, a régi Katonaság épülete, az Eroilor 9-es szám alatt, a Bengu Box Sport klubbnak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat:a Költségvetési könyvelőségi Bizottság, a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

9.Határozattervezet a Margittai munícipium Területi Adminisztratív Egység és a Helyi Tanács, valamint Tóti község adminisztratív Területi Egység, Tótii Helyi Tanács, Vedresábrány Község és a Helyi Tanács közt a ,,Margitta, Tóti, Vedresábrány elkerülő út’’projekt megvalósítására és az ebből a célból a Technikai-Gazdasági Dokumentáció, Megvalósíthatósági esettanulmány elkészítésére.Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóvhagyási nyilatkozat: az Urbanisztikai Bizottság és a városrendezési és Jogi Bizottság

10.Határozattervezet az engedély nélküli épületek jogi viszonyát rendező Szabályzat elfogadására.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: az Urbanisztikai és a Területrendezési Bizottság, Jogi Bizottság

11.Határozattervezet, amely a Sc.Arandia Srl-nek koncessziós jog átadására, amelyik a Bujorului utca 6-os szám alatt helyezkedik el,  az épület új tulajdonosa javára.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Jogi Bizottság

12.Határozattervezet, bizonyos adókedvezmények megállapítására és adóhátralékok eltörlésére, 2020.03.31, Margittai adófizetőkre vonatkozóan.

Jóváhagyás bizottság: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság

13.Határozattervezet, amely a Margitta-i munícipium T.Vadimirescu utca, 163 A, 167-es szám, 13-as lakások bérbeadásáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság

14.Aktuális problémák