NAPIRENDI PONTOK 18.02.2021

1.Határozattervezet  helyi tanácsosok kinevezéséről  a municípiumi Dr Pop Mircea kórház vezetőtanácsába.

 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügy Bizottság, Köz és magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság

2.Határozattervezet, amely a helyi tanácsosok kinevezéséről közúti és gyalogosbiztonsági  bizottságba

 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság

3.Határozattervezet,  helyi tanácsosok kinevezéséről a margittai adminisztratív területi egységének főtitkárának szakmai teljesítményét értékelő bizottságában.

 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet, a Margittai municípium helyi közrendvédelmi bizottságának naprakésszé tételéről.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet, a Margitta és más alárendelt intézmények szervezeti diagramájának beosztási listájának, valamint a szakapparátus szervezetének és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 8. Számú helyi tanács határozatának hatálybalépésének időpontjáról az intézmény átszervezésének érdekébe a helyi rendőrség struktúráját illetően.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet a Margitta municípium közterületeinek leltári módosításáról és kataszteri számok létrehozásáról, új földtörvények nyilvántartására.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság, Urbanisztikai Bizottság
 1. Határotattervezet Margitta municípium nyilvántartásba vételének jóváhagyásáról és kataszteri számok megállapításáról új földkönyvek megnyitása érdekében Margitta municípium közterületében.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magánulajdon Bizottság, Urbanisztikai Bizottság
 1. Határozattervezet Margitta municípium magánterületébe történő bejegyzésének és nyilvántartásba vételének jóváhagyásáról a 9009 négyzetméteres földterület , bejegyzett katasterszám: 105254, illetően.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság, regionális fejlesztés és integritás Bizottság
 1. Határozattervezet Margitta municípium képviselőinek a Parc Balneomar SA Közgyűlésében történő kinevezéről.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság
 1. Határozattervezet Margitta municípium köz-és magánszférájába tartozó egyes vagyontárgyaknak, eszközöknek a kivonásáról a könyvelési nyilvántartásokból.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügy Bizottság, Köz és magántulajdon Bizottság
 1. Határozattervezet Margitta municípium mérlegének és költségvetési-végrehajtási számlájának jóváhagásáról, amelyik 2020. 12.31-én lett lezárva.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester
 • Jóváhagyási Bizottság: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság
 1. Határozattervezet a Margitta municípium csatornázási és szennyvízelvezetési közszolgáltatásnak a magántulajdonban lévő bizonyos állóeszközök igazgatási jogának megvonásáról.
 • Kezdeményező: Marcel Emil Sas Adăscăliții polgármester

13.Egyéb problémák

Materiale sedinta