Napirendi pontok A Margittai Municípium Helyi Tanácsának ülése 2020.december 17-én, 13:00 órai kezdettel, a Margittai municípium polgármesteri hivatalának tanácstermében.

 1. 1.A helyi tanácsosok eskütétele: Nagy Gabriella, Pop Gavril és Pop Dionisie esetén.2.Határozattervezet, amely a 156-os Helyi Tanácsi határozat módosítását illeti, 2020.11.05-ből, valamint  a 149/2020-as Helyi Tanácsi határozatnak, a helyi tanács bizottságok megalapítására.Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon és Jogi Bizottság.

   

  3.Határozattervezet a 2020.év költségvetésének helyesbítésére.

  Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság

   

  4.Határozattervezet, amellyel a Margittai municípium közvagyonából átadják az Octavian Goga Elméleti Líceumának az iskolai mikrobusszt , melynek márkája Opel Cibri 16+1 férőhelyes, leltárszáma 601985-ös.

  Kezdeményező: : Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon bizottság.

   

  5.Határozattervezet, amely az ANL lakások prioritási listájának elfogadására, melyet 2020-as évben adnak ki.

  Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság

   

  6.Határozattervezet, amely a közvilágítási szolgáltatás szervezési  formájának meghatározásáról  és a az esettanulmányának jóváhagyásáról.

  Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon bizottság, Urbanisztikai és területrendezési Bizottság.

   

  7.Határozattervezet, a Margittai Bölcsőde egy része átadásra kerül az 1.számú Popesti Oktatási Központnak, melyben az összevont osztályok működnek.

  Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság

   

  8.Határozattervezet, amely a köztisztasági díj létesítéséről azok a magán és jogi személyeknek, akik nem kötötték meg a bihari AVE céggel szerződést.

  Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon bizottság, Jogi Bizottság.

   

  1. Határozattervezet, amely a 73 négyzetméternyi, 2241/5046-os Telekkönyvi számú terület koncessziós szerződés meghosszabbítását illeti, a Progresului utcán, a Sc. Transgex SRL felé, a geotermikus szondának egy védelmi terület létesítésére.

  Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság

  10.Határozattervezet, amelyben Margitta municípium elfogadja Moka Attila és Nemes Antal, Margitta területén fekvő földek adományozását.

  Kezdeményező: Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

  Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon és Jogi Bizottság

  11.Jelen problémák

  Materiale sedinta decembrie 2020