Napirendi pontjai a 2021.március 12.rendkívüli ülésének, 13:00 órától