Napirendi pontok a Margittai municípium Helyi Tanácsának összehívása 2021.április 12-én, 16:00 órától

 1. Határozattervezet az 5.urbán zóna-Margitta-tarifacsomagjainak megváltoztatására, egy új szemétszállítási díj lei/személy/hónap elfogadására, melyet az AVE Bihor KFT fog alkalmazni.
 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester.
 • Jóváhagyási nyilatkozat: a Költségvetés-Pénzügyi Bizottság és a Köz és magántulajdon Bizottság
 1. Határozattervezet, nyilvános liciten történő ingatlan-épületek és telek-bérbeadására, mely 105157-es kadaszerszámmal, Margitta municípiumban helyezkedik el, az Eroilor utca 9-es szám alatt,  Margitta municípium privát tulajdona és fitness központként működik.
 • Kezdeményező:   Sas-Adăscăliții Marcel- Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Pénzügyi és Köz és magántulajdon Bizottság
 1. Határozattervezet, a a Bihar megyei hátrányos helyzetű közösségek Helyi Fejlesztése nevű projekt fenntarthatóságára vonatkozik.
 • Kezdeményező: :   Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat:Jogi Bizottság, fenntartható fejlődés, európai integrálás, határon átívelő kooperálás Bizottság
 1. Határozattervezet, kadaszteri dokumentáció elfogadására a 104953-as kadaszterszámmal és 104953-as Telekkönyvi számmal iktatott ingatlan leválasztására, az Eroilor utca 9-es szám alatt.
 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság, Köz és magántulajdon Bizottság