NAPIRENDI PONTOK A Margitta-i municipium Helyi Tanácsának ülése 2022.01.27

1. Határozattervezet a Margittai Adminisztratív Területi Egység és az ADI Közösségi Fejlesztési Társulás közötti társulás jóváhagyásáról, a tanuszoda beruházási céljainak  közös megvalósítására.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyja: Jogi Bizottság

2.Határozattervezet a Margittai municípium tanuszoda beruházási műszaki-gazdasági mutatói jóváhagyásáról.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyja: Urbanisztikai és területrendezési Bizottság

3. Határozattervezet a 2022.10.28-i 206-os számú Helyi Tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről amelyben a Margittai George Enescu ucában található 270 NDF Telekkönyvi számú és 423-as kadaszter számmal  beiktatott 946 négyzetméternyi terület, megvásárlási ára volt megállapítva.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási Bizottság: Köz és magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság

4. Határozattervezet a Margitta alárendeltségébe tartozó egységek, 2022-es költségvetési év többlet felhasználásának jóváhagyásáról.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság, Köz és magántulajdon Bizottság
 1. Határozattervezet Margitta polgármesterének és alpolgármesterének a 2021-es évről megmaradt szabadság letöltésére 2022 évben.
 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet  helyi tanácsosok kinevezéséről  a Dr Pop Mircea Municípiumi Kórház vezetőtanácsába.
 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság, Regionális fejlesztések Bizottság
 1. Határozattervezet, a közmunkára alkalmas szociális segélyben részesülők Munkatervének jóváhagyására. ,.
 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat:Szociális- Kulturális, Fiatalok, Oktatási és Egészségügyi Bizottság

8. Határozattervezet a Margittai Területi Közigazgatási egységen belüli állami és magán felsőoktatási egységek iskolahálózatának megszervezéséről 2022-2023-as tanévre.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat:Szociális- Kulturális, ifjúsági, sport, oktatási és egészségügyi Bizottság

9. Határozattervezet, amely a súlyos fogyatékkal élő személyek személyi asszisztenseinek létszámkeretét állapítja meg és a havi gondozási támogatások számát, amelyek megilletik a szülőket vagy a jogi képviselőket, kivételt képezve a súlyos látássérülésben szenvedőket, Margitta municípium szintjén, 2022-es évre

 • .Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Szocio-kulturális Bizottság, Fiatalok, Sport, Oktatási, Egészségügyi Bizottság

10.Határozattervezet a személyi asszisztensek 2021, második félévében végzett tevékenységi beszámolójának jóváhagyásáról.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Szocio-Kulturális, Fiatalok, Sport, Oktatás és Egészségügyi Bizottság

11.Határozattervezet a Margittai municípium köztulajdonába tartozó vagyonleltár egyes pozícióinak módosításáról és kataszteri számok megállapításáról Margitta municípium területén levő új telekkönyvek megnyitása érdekében.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság

12.Határozattervezet a Margittai municípium beépített területén található egyes földterületek jogi szabályozásáról.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság, Jogi Bizottság

13.Határozattervezet Margitta municípiumi  Trans Marghita SRL tulajdonába levő, 1042 négyzetméter területű, N.Bălcescu 19.szám alatti telek  megvásárlására kiírt nyivános pályázaton való részvételének jóváhagyásáról.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési, köz és magántulajdon Bizottság

14.Határozattervezet Margitta municípium polgármesterének szakapparátusának és a többi alárendelt egységének szervezeti felépítésének és beosztási jegyzékének jóváhagyásól.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság és Köz és magántulajdon Bizottság                  
 1. Határozattervezet a 2021-ben kiürült ANL lakások bérbeadási prioritási listák jóváhagyásáról, amelynek érvényessége az új prioritási lista kidolgozásáig és annak elfogadásáig.
 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Szocio- Kulturális Bizottság, Fiatalok, sport, oktatási és egészségügyi Bizottság

16.Jelentés  Margittai municípium Polgármesteri Hitalához 2021.második felében benyújtott petíciók megoldásáról  .

 • Bemutatja: Köz és lakosságtájékoztatási Osztály

17.Egyebek