Határozattervezet a 2021.10.28-án, 13:00 órától megtartott rendes ülés napirendi pontjairól

 1. A polgármester tevékenységi beszámolója 1 év mandátum után.

 • Bemutatja: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 1. Határozattervezet, amely Margitta municípium köztulajdonából és vagyonából, egy 3100 négyzetméter terület átadására a Megyei Tanács részére, a következő beruházásásra:,, hulladék gyűjtő pont építése, Margitta municípium önkéntes engedélyével‘’

Kezdeményező: Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester

Jóváhagyási bizottság: Jogi Bizottság és Köz és magántulajdon Bizottság

 1. Határozattervezet a 113/2017-es Helyi Tanácsi határozat 1-es mellkletének módosítására és kiegészítésére, amely a Margittai polgármester szakapparátusainak alapbérezésére, amelyet a 9/2021 Tanácsi határozattal lett módosítva.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester
 • Jóváhagyási Bizottság: Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet, amely bizonyos ingatlan javak leltári pozíciójának megváltoztatására, Margitta municípium közterületéből és új kadaszterszámok létesítésére új telekkönyv nyitására, Margitta municípium belterületében lévő területeknek.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság
 1. Határozattervezet a költségvetés módosítására és a beruházási program kiegészítésére saját finanszírozási forrásból, a Víz, Szennyvíz, és Köztisztasági Szolgálat, szennyvízelvezetéssel foglalkozó osztályának és zöld övetettel foglalkozó osztályának.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság.
 1. Határozattervezet a Margitta Municípium Polgármesteri Hivatala és a Rotary Club között, az ,,Egészséges fogak, szép gyermekek’’ projekt lebonyolítására.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliţii Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Oktatási, kultúra, egészség Bizottság és Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet Margitta municípium köztulajdonában lévő erdészeti alap fatömegének értékelési módjának elfogadásáról

 • Kezdeményező:  Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil
 •  Jóváhagyási bizottság: Margitta municípium köz és magántulajdon Bizottsága 

8.Határozattervezet, a 946 négyzetméter, 270-es szám alatti Telekkönyv, 423-as kadaszterszámú terület beruházási árának meghatározására, amely a George Enescu utcán található.

 • Kezdeményező:: Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon Bizottság, Költségvetési Bizottság

9.Határozattervezet a Margitta municípium közterületébe tartozó szabályos menetrendű és speciális menetrendű személyszállító járművek megálló helyeinek meghatározására.

 • Kezdeményező: :: Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai és városrendezési Bizottság

10.Határozattervezet, amely a beruházási munkálatok jóváhagyási dokumentáció technikai-gazdasági mutatók elfogadására a következő beruházási cékitűzésre: Felszerelése és modernizálása a Margittai Horváth János Elméleti Líceum Sport csarnokának megépítésére, amely 861 gyermek befogadására alkalmas.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester
 • Jóváhagyási Bizottság. Köz és magántulajdon Bizottság és Költségvetési Bizottság
 1. Határozattervezet, amely a beruházási munkálatok jóváhagyási dokumentáció technikai-gazdasági mutatók elfogadására, a következő beruházási cékitűzésre: Felszerelése és modernizálása a Margittai Horváth János Elméleti Líceum multifunkcionális épületnek, D+P+M

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester
 • Jóváhagyási Bizottság. Köz és magántulajdon Bizottság és Költségvetési Bizottság
 1. Határozattervezet, az alkalmi utcai kereskedelem folytatására szolgáló közterület megállapításáról.

 • Kezdeményező: : Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester                    
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdon Bizottság

13.Határozattervezet a közintézményekre, a gazdasági társaságokra, jogi személyeknek és magánszemélyeknek szóló Szabályzat elfogadására, ugyanúgy, mint az állampolgárokénak, a jobb gondolkodásra vonatkozóan, a 2002/21-es Kormányrendelet előírása szerint, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

 • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság
 1. Határozattervezet a Margittai Municípium kutyamenhelyének megvalósíthatósági tanulmánya és technikai-gazdasági mutatóinak elfogadására

 • Kezdeményező:   Sas-Adăscăliţii Marcel – Emil polgármester     
 • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdont igazoló Bizottság.
 1. Egyebek