Napirendi pontja a rendes ülésnek, amelyet összehívnak 2021.12.16-ra, 13:00 órára

1.Határozattervezet a 71/2021.04.21 Helyi Tanácsi Határozat. módosításáról és kiegészítéséről irányuló javaslatról, az adóalapokról, a helyi adókról és illetékekről, valamint az azokhoz hasonló egyéb adókról, és a  bírságok mértékének megállapításáról a 2022. évre. 

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

2.Határozattervezet a 2021. évi bevételek és kiadások költségvetésének helyesbítéséről

 Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

3.Határozattervezet: Bihar megyei Margitta municípium területén található  1251, 4193 ha területű állandó rétek pásztorrendjének jóváhagyásáról. 

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Mezőgazdasági és turisztikai Bizottság

4.Határozattervezet a Margitta Helyi Tanácsa és a Caritas Catolica Egyesület Nagyvárad-Margittai Kirendeltsége, a Margitta Helyi Tanácsa és az Elim Keresztény Alapítvány között létrejött ideiglenes megállapodásról és a 2022 évre szóló támogatások mértékéről az ezek által működtetett szociális intézmények javára.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési és Szociális, kulturális, fiatalok, vallási felekezetek Bizottság

5.Határozattervezet a „ A MARGITTA KISTÉRSÉGI KÉPZÉSI ÉS VÁLLALKOZÓI KÖZPONT A MEZŐGAZDASÁGI ÉS AZ AGRÁRÉLELMISZERI SZINTEN”, Bihar megyében elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozó dokumentáció elfogadásáról.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Urbanisztikai és területrendezési Bizottság

6.Határozattervezet a Dr. Pop Mircea Margittai municípiumi Kórház funkcióinak módosításáról, amely a 163 / 2021.08.31 Helyi Tanácsi határozat., utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel lett jóváhagyva.

Kezdeményező:Sas Adăscăliții Marcel Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

7.Határozattervezet a margittai Dr. Pop Mircea municípiumi Kórház  járóbeteg részlegeinek  felszerelése projekt keretében beszerzett orvosi műszereinek, SMIS kód 124065.  ingyenes használatba vételének jóváhagyásáról

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel Emil polgțrmester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont igazgató Bizottság

8.Határozattervezet a Margitai Litoralului utcán található,. 4 számú társasház, lakásfelosztási  javaslatáról és a kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról. Ingatlan amely a 102466-C1 kadaszteri ívben és a 102466  – Margitta Telekkönyvben  van bejegyeve.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont igazgató Bizottság

9.Egyebek