Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare de îndată din 9.07.2021

1.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită din proprietatea privată a municipiului Marghita a terenului ocupat de Biserica Romano –Catolică si aferent acesteia în suprafață de 1529 mp.

  •  Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
  •  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 

2. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Marghita a unor oferte de donație efectuate de către Parohia Romano Catolica prin reprezentantul legal constând în teren situat în intravilanul  localității Marghita in suprafață de 1122 mp. inscrisa pe nr. cad. 102157 CF 102157 Marghita

  • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
  • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat