Rendkívüli ülés napirendi pontjai, mely 2021.12.23-ra 10:00 órára lesz összehívva

1.Határozattervezet a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról és a projekt megvalósításáról szóló 2021.11.01.-i 208. Számú Helyi Tanácsi határozat mellékletében foglalt lényeges tévedés kijavításáról és a Mezőgazdasági utak infrastruktúrájának javítása Margitta municípiumban, című projekt gyakorlatba ültetése

  • Kezdeményező :Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
  • Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

2. Határozattervezet, 2021.11.01-én elfogadott 215.számú Helyi Tanácsi határozatának a 2-es cikkelyének b) pontja módosítására, amely a Margitta municípiumhoz köztulajdonához tartozó javak hitelesítésére vonatkozik.

  • Kezdeményező :Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
  • Jóváhagyási bizottság: Jogi Bizottság

3.Határozattervezet a Margitta municípium költségvetésének helyreigazítására, 2021-es évre.

  • Kedvezményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester  
  • Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság