A 2022.07.08-ra, 10:00 órára meghirdetett rendkívüli ülésre vonatkozó napirendi pontok

  1. Határozattervezet a 102415, 102440, 104028, 105715, 105716-os kadaszterszámú, Margitta municípium külterületébe eső területek amelyek a Telekkönyvbe 102415,102440, 104028,105715,105716- os számmal lettek beírva, telekeggyesítési javaslata.
  • Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester
  • Jóváhagyási nyilatkozat: Köz-és magántulajdont igazgató Bizottság