Ordine de zi pentru sedinta extraordinară convocată de îndată din 21 .04.2022, orele 15.00

1.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru proiectul: „Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în localitatea  Chet şi  Ghenetea și în municipiul  Marghita, judeţul Bihor”

  • Initiator : primar Marcel Emil SAS ADASCALITII
  • Raport de avizare Comisia de administrare a domeniului public si privat