Napirendi pontja a 2021.09.07-i rendkívüli ülésnek

Határozattervezet a Margittai önkormányzat közkincsébe tartozó pozíciójának módosítását illetően és kataszteri számok megállapításáról annak érdekében, hogy új Telekkönyveket nyissanak Margitta municípium Adminisztratív Területi Egységének külvárosában található hasznosítási utakat képviselő földterületek számára.