Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.07.30

Amely összehívását illeti Margitta munícipium rendes ülésének, 2019.07.30-ból.

Az Adminisztratív Törvény Kódex elfogadása az 57/2019-es Sürgősségi Kormánrendelet 133-as cikkelyének 1. Bekezdése és 2.bekezdésének,, a,, pontja, 134-es cikkely 1. Bekezdésének,, a’’ pontja, 2. és 3. Bekezdésének a pontja szerint,

Margitta munícipium polgármestere

RENDELKEZIK:

1Cikkely:összehívják Margitta munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.07.30-ra, 13:00 órai kezdettel, a Margitta munícipium polgármesteri hivatal nagytermébe.

2.Cikkely: a napirendi pontok határozatterve a jelen rendelethez van mellékelve.

3.Cikkely: az írott anyagokat, melyek a napirendi pontokhoz tartoznak, a mellékelt dokumentációval elektronikus formában az összes tanácsosnak és tanácsosi bizottságoknak elküldetik, az összehívás napján és elektronikus formában is.

4.Cikkely: a Helyi Tanács működési és szervezési Szabályzata szerint, a nairendi pontok tervezetében meg vannak határozva, a bizottságok, melyeknek által elfogadtatnak a napirendi pontok.
5.Cikkely:
az érdekeltek megfogalmazhatnak és módosító javaslatokat tehetnek, a határozatokat illetően, a bizottságok üléseinek keretén belül, ugyanúgy, mint a helyi tanács ülésein belül.

6.Cikkely: a jelen határozatot közlik:

-Bihar megei Prefektúra Intézményével

-a Margitta munícipium polgármesteri hivatal honlapján és kifüggesztésre