Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.06.19

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 39-es cikkelyét és 68-as cikkelyének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Ugyanannak a törvénynek 39-es cikkelyének 2 és 3. Bekezdése alapján,

Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán-Ladislau,

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margitta munícipium Helyi Tanácsát rendkívüli ülésre, 2019.06.19-én, 13:00 órától, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet, amely a Margitta munícipium költségvetésének helyesbítését illeti, 2019-es évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet a 2019.május 29-én elfogadott 70-es számú tanácsi határozat módosításáról, amely a technikai-gazdasági dokumentáció és a technikai-gazdasági mutatók, beleértve a Margitta munícipium közvilágításának modernizálása projektre vonatkozó javasolt beruházás rövid leírását illeti.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: Költségvetési és Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

3.Határozattervezet a helyi városrendezési terv módosításáról, amelyben a Calea Republicii utca, 64—es számú, 104751-es kadaszterszámú területnek rendeltetése megváltozik lakóházakról sport és szabadidő létesítményekre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Várostervezési és urbanisztikai Bizottság