Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.05.29

Amely összehívását illeti a Margittai munícipium Helyi Tanácsának, rendes ülésére 2019.05.29-re, Margitta munícipium polgármesteri hivatalának nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel,

Ugyanannak a törvénynek a 39-es cikkelyének 1. Bekezdése alapján,

Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margitta munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.05.29-én, 13:00 órai kezdettel, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet amely a Berettyó-Bisztra gáz Közösségi Fejlesztés Társulás megalapítását illeti.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

2.Határozattervezet amely a Sc. Parc Balneomar Sa. Költségvetésének elfogadását illeti 2009-es évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet a 320 négyzetméteres, 102270-es kadaszterszámmal, 102270-es Telekkönyvi számmal ellátott földterület eladási árának megállapítására, az ezen a területen létesített épület tulajdonosának, a SC. Ravanar Trans Srl-nek, amelyet Ciuciu Adrian képvisel.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet a margittai SPAACS költségvetési mérlegének elfogadására

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdon és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet a Margittai munícipium 2019-es évre vonatkozó költségvetésének helyreigazítását illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

6.Határozattervezet a polgármester szakapparátusának és alávetett egységének belső szabályzatának elfogadását illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

7.Határozattervezet a a területi adminisztrációs egység képviselő megbízását illetően, hogy szavazzanak az Ecolect Group Általános társulásán a köztisztasági szabályzatot illetően, a szerződési stratégiát illetően, a dokumentációt odaítélését illetően, a higiéniai szolgáltatás tevékenységének irányítását a koncesszió által, Bihar megyében.

 Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

8.Határozattervezet a D.A.L.I. dokumentáció elfogadására, a Margittai munícipium Dr. Pop Mircea- járóbeteg ambuláns tetőfelület építésére.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyialtkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló és Költségvetési nyilatkozat

9.Határozattervezet a Margittai munícipium, T.Vladimirescu 7-es szám alatt elhelyezkedő ingatlan lebontását követő, leltárból való kivételét illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

10.Határozattervezet amely a jogi szabályozását illeti egyes Margitta munícipium belterületébe eső területeknek és  kadaszterszámok létrehozását illetően

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

11.Határozattervezet a vészhelyzetek kezelésére vonatkozó emberi, anyagi és pénzügyi források biztosítási tervének jóváhagyásáról, Margitta munícipiumának, 2019-es évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság és a Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

12.Határozattervezet a  2018.08.10.-i 98-as Helyi Tanácsi határozat módosítására, amely a technikai-gazdasági dokumentáció és a technikai-gazdasági mutatók, beleértve a Margitta munícipium közvilágításának modernizálása projektre vonatkozó javasolt beruházás rövid leírását.

13.Aktuális problémák