Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.04.25

Figyelembe véve a Margittai munícipium Helyi Tanácsának összehívását rendes ülésre, 2019.04.25-re, Margitta Munícipium Polgármesteri Hivatalának nagytermébe.

Tekintettel a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Ugyanannak a Törvénynek 39-es cikkelyének 1. Bekezdése szerint Margitta Munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau,

Rendelkezik:

1.Cikkely: Összehívják a Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, csütörtükön, 2019.04.25-én, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet a helyi adók és illetékek valamint a büntetéseknek az inflációs rátával való indexálásáról, 2020-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet Margittai munícipium 2019-es évi költségvetésének.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

3.Határozattervezet a Víz, szennyvíz ellátási és szemét Szolgáltató költségvetésének elfogadására, 2019-es évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminsztráló Bizottság

4.Jelentés amely a Bihar megyei Számvevőszék által meghatározott intézkedéseket tartalmazza a  Víz, szennyvíz és szemét Szolgálatra vonatkozóan, amely a 2019.01.09-es, 4-es Rendelete szerint.

Bemutatja Durnea Cosmin úr, a SPAACS igazgatója

  1. Határozattervezet amely a köztisztasághoz használt gépek bérbeadásának illetékéről, melyek a szerződések mellékletében lesznek belefoglalva.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán  Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: Költségvetési és Köz és magántulajdon adminiszrációs Bizottág

6.Határozattervezet a SC. Park Balneomar Sa.  Árainak és a díjjainak elfogadásáról, 2019-es nyári szezonra.

 Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet amely nyilvános liciten történő koncesszióba adását illeti az Arany János 101-es számon található Margitta munícipiumának köztulajdonába eső ingatlannak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési, Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság és Jogi Bizottság

8.Határozattervezet melyben az önkormányzat nem vállalja magára a ‘’Romániai iskolákért’’nevű tanügyi programban meghirdetett közbeszerzés folyamatok lebonyolítását.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság és Költségvetési Bizottság

9.Aktuális problémák