Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.01.30-ra

Amely a Margitta munícipium Helyi Tanácsának összehívását illeti rendes ülésre, 2019.01.30-ra, a Polgármesteri hivatal nagytermébe

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Ugyanannak a Törvénynek 39-es cikkének 1. Bekezdése szerint, Margitta munícipium polgármestere,Bihar megyéből, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester Rendelkezik:

1.Cikk: Összehívják a Helyi Tanácsot rendes ülésre 2019.01.30-ra, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet a személyi asszisztensek számának megállapításáról, valamint a súlyos fogyatékkal élő gyermekek, súlyos fogyatékos felnőttek, vagy jogi képviselőik gondozó juttatásáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális bizottság

2.Határozattervezet a súlyos fogyatékkal élő személyek, személyes asszisztenseinek tevékenységéről, 2018. Július-december.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális bizottság

3Határozattervezet a munkára képes, szociális támogatásra jogosult személyek 2018-as évre vonatkozó Tervének elfogadására., a 416/2001-es Törvény szerint

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság, a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

  1. Határozattervezet a felsőoktatás előtti egységek hálózatának jóváhagyásáról a Margitta munícipium területi egysége szintjén, 2019-2020-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság, Oktatási, egészségügyi, egyházi felekezeti és szociális védelem bizottság

5.Beszámoló a Polgármesteri hivatalnál benyújtott kérvények megoldásáról, 2018. Második félévére.

  1. Határozattervezet a 73 négyzetméteres, 2241/4 topószámmal és 5046-os telekkönyvi számmal ellátott terület koncessziós szerződésének meghosszabbításáról, amely a Progresului utcán található, a Sc Transgex Sa Nagyváradnak, és elhelyezéséről szóló védelem elhelyezése céljából.

 Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdont adminisztráló bizottság.

7.Határozattervezet amely az elemzői jelentés elsajátítását illeti a 794 négyzetméternyi területnek amely 101873-as kadaszterszámmal, 101873-as Telekkönyvi számmal, a T.Vladimirescu 178-as szám alatt helyezkedik el és az eladási ár elfogadását illetően az épület létesítője, a Sc Agrilinc Srl felé.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztáló Bizottság

8.Határozattervezet a  polgármester és alpolgármester által 2017-2018 évi szabadságának/ nem letöltött szabadságára vonatkozik.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. 9. Határozattervezet bizonyos földterületek, a Margittai munícipium köztulajdonába foglalásáról, melyeken utcák vannak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

  1. Határozattervezet a kötelességi szolgálat létrehozását illetően, a 104711-es kadaszterszámmal, 104711-es Telekkönyvi számmal beiktatott földterületen, amely Margitta munícipium tulajdonában áll, a SC. Agrilinc Srl felé, egy geotermikus vízvezeték telepítéséhez, amely a Margittán, T.Vladimirescu 178.számon található vendégházat szolgálja.
  2. Határozattervezet egyes köztisztasági díjjaknak elfogadásáról, Margitta munícipium területi egységére nézve.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság, Költségvetési és fizetési bizottság

12.Határozattervezet a 4-es számú rendelet, 2019.01.09-ből a Számvető szék és az Állami számvető szék feljegyzett és megállapított hiányának kijavításáról, amely a 2947/17.12.2018-as  Víz ellátási, szennyvíz és Köztisztasági szolgáltatás ellenőrzési jelentésében van belefoglalva.

13.Határozattervezet egy integrált Megközelítések az alkalmazottak arányának növelésére és a mikro-régióban lévő vállalkozói környezet minőségének jobbítására Margitta és Berettyóújfalu között( Crosslocaldev Promoting an integrated approach regarding the improving of  the employment rate and busines environment of the level of Marghita and Berettyóújfalu Microregions név alatt szereplő projekt) a munkaerő elfoglalásának javítását és a határon átívelő munkaerő mozgását és a szükséges saját hozzájárulását a projekt implementálásához)

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság, Költségvetési Finanszírozási Bizottság.

14.Határozattervezet a költségvetési többlet felhasználásáról, a fejlesztési szakára 2018.12.31-re, mint  finanszírozási forrást  illetően a költségeknek,

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Finanszírozási Bizottság

  1. Határozattervezet a házzaságkötési illeték szabályozásáról szóló szabályzat elfogadásáról, Margitta munícipium területén.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és finanszírozási Bizottság

  1. 16. Tájékoztatás a helyi tűzvédelmi és polgári védelmi bizottságnak tevékenységekre vonatkozó információkról, amelyeket az Operatív ideiglenes kezelési Központ a vészhelyzeteknek, vészhelyzetekért felelős Részleg mutatja be 2018-as év második felére.

Bemutatja: A Sürgősségi Bizottság

17.a Vasile Goldis Egyetem, a koncessziós szerződést illető kérésének megtárgyalása.

  1. Jelenlegi problémák