Napirendi pontjai az 540-es rendeletnek 2021.08.31-én, 13:00 órától

1.Határozattervezet a Bihar megyei ipari parkok hálózatának fejlesztése érdekében  együttműködési jegyzőkönyv megkötésének  jóváhagyásáról.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság és a Jogi Bizottság

 

2.Határozattervezet az ,,utasszállító pályaudvar’’ működési  jog létrehozásáról.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

3.Határozattervezet a Helyi Tanács 2020.december 12.17.számú határozatának módosításáról és kiegészítéséről a háztartási hulladék kerületekben történő gyűjtőközpontok  kialakításáról és a leltárlistájuk frissítéséről.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

  1. Határozattervezet a kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról a 105394 és 105453 kataszteri számmal rendelkező, 105394, 105453-Margitta kataszteri számmal nyilvántartott épületek csatolására vonatkozó javaslattal, Margitta, az Eroilor utcán.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

  1. Határozattervezet a város vallási felekezeteinek történő temető területeknek ingyen használati jogának megállapításáról.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

6.Határozattervezet, a kataszteri dokumentáció elfogadására és a hozzáillesztési javaslatát  a 104638-as kataszterszámú területnek, amelyek a telekkönyvbe 104638-as és a 104639-es kadaszterszámú, amely a 104639-es Telekkönyvi számmal, 102184-es kataszterszámú terület, amely a Telekkönyvbe 2/10-es számmal lett beiktatva.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

7.Határozattervezet, a vízellátás, csatornázás és köztisztasági közszolgálat számviteli mérlegének és a 2021.06.30-án lezárt éves pénzügyi beszámolójának jóváhagyásáról.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

  1. Határozattervezet a Margittai municípium 2021.06.30-i. mérleg és költségvetés végrehajtási számla jóváhagyásáról, 2021.06.30-ból.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

9.Határozattervezet a Margittai Adminisztratív Területi Egységének költségvetés helyreigazítására illetően, 2021-es év.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

  1. Határozattervezet a Margittai Dr.Pop Mircea Kórház organigrammájának és létszámkeretének módosításáról, 2021-es évre.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Határozattervezet a PNL, Margitta szervezet között, 2017.december 9-i 8464.számú koncessziós szerződési, 50,21 négyzetméteres terület csökkentéséről és az Erdélyi Magyar Néppárt részére történő kiutalásáról.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

12.Határozattervezet a Margittai municípium polgármesterének szakapparátusának és egyéb alárendelt egységének organigrammájának és létszámkeretének módosításáról.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

 

  1. Határozattervezet egy kataszteri szám létrehozásának jóváhagyásáról annak érdekében, hogy új telekkönyvet lehessen nyitni a Margitta municípium beépített területein és a köztulajdonban lévő földterületekre vonatkozóan.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

 

  1. Határozattervezet a Margittai municípium köztulajdonába tartozó javak jegyzékében szereplő egyes pozíciók módosításának jóváhagyásáról és kataszteri számok megállapításáról, annak érdekében, hogy új földkönyveket nyissanak Kéc és Genyéte beépített területein.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

  1. Határozattervezet, a 105350-es számú kataszteri belterületi földterület, 105350-es szám belterület, Margitta municípium magántulajdonából, Margitta köztulajdonába történő átruházása.

Kezdeményező: Sas-Adăscăliții Marcel-Emil polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Igazgató Bizottság

  1. A Margittai Állattartók Társaság 1/23674-es számú, 2021.08.18-i beiktatott kérvény, amelyben a bérleti díj lecsökkentését kértek és , amelyet az 52/2021.03.31-i Helyi Tanácsi határozat szabott meg.

 

17.Egyebek