A margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes üléséről 2019.11.28

531.RENDELET

2019.11.21

Amely összehívását illeti Margitta munícipium Helyi Tanácsának, 2019.november 28-ra

Az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 133-as cikkelyének (2).bekezdésének, ,,a’’pontja, 134-es cikkely (1)-es bekezdés ,,a’’pontja, 2-es cikkely és (3)-as bekezdés ,,b’’pontja, amely a Közigazgatási Törvényt illeti

Margitta munícipium polgármestere

RENDELKEZIK

 

1.Cikkely: összehívják a margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre 2019.10.30-ra,  13:00 órás kezdettel, Margitta munícipium polgármesteri hivatal nagytermébe.

2.Cikkely: a napirendi pont a jelen rendelet mellékletét képezi.

3.Cikkely: a napirendi pontok anyagai, a kapcsolódó dokumentációval együtt, elektronikus formában az összes tanácsosnak és az 5 bizottságnak az összehívás napján lett továbbítva.

4.Cikkely:a Helyi Tanács működési és szervezési szabályzatának megfelelően, meg vannak határozva a bizottságok, amelyek a jóváhagyási nyilatkozatokat kell megfogalmazzák

5.Cikkely: az érdeklődők megfogalmazhatják és módosításokat tehetnek le a határozattervezetekhez, a bizottság ülésein belül megfogalmazhatnak módosítási indítványokat a határozattervezetekhez bizottsági üléseken vagy az ülés folyamán.

6.Cikkely: A jelen határozatot közlik:

– A Bihar megyei Prefektúra Intézményével

-a polgármesteri hivatal weboldalán publikálva és kifüggesztésre.

Polgármester,                                                                                      Ellenjegyzi:

Pocsaly Zoltán Ladislau                                                                      Demeter Cornelia

 Mun.jegyző

2019.11.21-i, 531-es számú melléklete a Margittai munícipium polgármester rendeletéhez, amely összehívását illeti Margitta munícipium Helyi Tanácsának, rendes ülésére,

 

Polgármester

Pocsaly Zoltán Ladislau

 

NAPIRENDI PONTOK TERVEZETE

 

A Margittai munícipium Helyi Tanácsának 2019.11.28-i ülésének, 13:00 órától.

1.Határozattervezet amely az 1218 négyzetméternyi,403-as kadaszterszámú-C.Republicii 1-es szám alatt található ingatlan elhelyezési és elhatárolásának tervének elfogadását illeti, amely Margitta munícipium köz és magánterületéhez tartozik, a beruházási célkitűzés megvalósítása érdekében ,, Margitta munícipiumának autóbussz pályaudvarának létesítésére’’, Bihar megye.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: a Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság, Urbanisztikai és Jogi Bizottság.

2.Határozattervet a Closca utcai 195-ös számú, Nicolae Balcescu 218-as számú, I.L.Caragiale 209-es számú pozíció módosítását illeti Margittai munícipium köz és magántulajdon vagyonleltárának.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyja: a Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

3.Határozattervezet amely Margitta munícipium köz és magántulajdonra vonatkozó  illetékének elfogadását illeti, 2020-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Finanszírozási Bizottság

4.Határozattervezet, amely Margitta munícipium költségvetés helyesbítését illeti 2019-es évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóvhagyási jelentés: Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság

5.Határozattervezet amely az építményi jog létesítését illeti Abramut községének, a 104955-ös kadaszterszámú, 2166 négyzetméter területre, amelyenPetri falu szennyvízhálózatának elvezető csöve lesz elhelyezve, valamint annak csatlakozására a Margittai Szennyvíztisztítónak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási bizottság: Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság, Urbanisztikai, Jogi Bizottság.

6.Határozattervezet a társulási megállapodás elfogadására a közberuházás érdekében az orvosi felszerelésének beszerzésére   , az ,, Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of access and development in health care Services in case of medical interventions for emergency situations-FA Phase, ROHU 449 financed under the Interreg V-A Romania/Hungary Programme’’ integrált projektnek megfelelő, a fenntartható fejlesztése Bihar megye hegyvidékének és a hozzáférés javítása és  az orvosi beavatkozások esetén, sürgősségi esetekben egészségügyi szolgálat  fejlesztésére – Full Aplication szakasz-ROHU 449.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóvhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

  1. Bemutatása a határozattervezet formájában a felsőoktatás előtti egységek hálózatának jóváhagyásáról a Margitta munícipium területi egység szintjén, 2019-2020-as évre

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, Oktatási, Egészségügyi, Felekezeti és Szociális Védelem Bizottság

8.Aktuális problémák