A Margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes üléséről 2019.02.24

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják a Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre 2019.09.26-án, 13:00 órától, a Polgármesteri Hivatal Nagytermébe.

2.Cikkely: a határozatpontok a jelen rendelet mellékletét képezik.

3.Cikkely:a napirendi pontokhoz szükséges dokumentáció az ülés kihirdetésének napján el van juttatva elektronikus formában, az összes tanácsosnak és a Helyi Tanács 5 szakbizottságához.

4.Cikkely: a Helyi Tanács működési és szervezési Szabályzata szerint a napirendi pontokban vannak állapjtva a bizottságok, amelynek jóváhagyására kérik a határozattervezeteket.

5.Cikkely: Az érdeklődők megfogalmazhatnak és benyújthatnak módosításokat a határozattervezetekhez, úgy a bizottságok üléseinek kereien belül, mint a helyi tanács ülésein.

6Cikkely: a jelen rendeletet közlik:

-a Bihar megyei Prefektúra Intézményével

-kifüggesztve a Polgármester weboldalán és kifüggesztésre.

 

Polgármester:                                                                                                  Ellenjegyzi:

Pocsaly Zoltán Ladislau                                              Demeter Cornelia, a Margittai munícipium                                                                                                                              főjegyzője

 

Melléklet a Margittai munícipium polgármesterének 126-os rendeletéből, 2020.02.19-ből. Amely összehívását illeti a Helyi Tanács rendes ülésének, 2020.02.24-ből.

 

NAPIRENDI PONTOK

A  2020.02.24-i Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának rendees ülését illeti.

 

1.Határozattervezet, amely a Margittai munícipium Adminisztratív Helyi Egységének elfogadását illeti  2020-as évre.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

2.Határozattervezet, bizonyos erdőterületek átírását illetően Margitta munícipium köztulajdonába.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

3.Határozattervezet, amely a 242-es számú Genyéte pozíció módosításának elfogadását illeti, Margitta munícipium, a javak leltárából.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

4.Határozattervezet, amelyek bizonyos beltelkek átvételét illeti a Margittai munícipium privát tulajdonába.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

 

5.Határozattervezet a megvalósíthatósági tanulmány és a technikai-gazdasági mutatók elfogadására ,, a szórakoztató multifunkcionális központnak megvalósítására.’’

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat:a Jogi és regionális fejlesztési bizottság

 

6.Határozattervezet a  megvalósíthatósítási tanulmányok és a technikai-gazdasági adatok elfogadását illetően: ,, az Octavian Goga Multifunkcionális Oktatási Központot’’

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Jogi Bizottság

7.Határozattervezet a Bihar megyei Fejlesztési Ügynökségnek való ingyenes szolgalmi jog jóváhagyását illetően, egy 3000 négyzetméteres területről, amely 104077-es Telekkönyvi számmal van nyivántartva, amelyek a köztulajdonból magántulajdonba kerülnek és egy tanmedence felépítésének szolgálnak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

8.Határozattervezet a Margitta-i Independentei utca 3-as szám 10886-os Telekkönyvi számmal és 101886-os nyilvántartott topószámmal, melyen épületek találhatóan, az épületek tulajdonosainak való koncesszionálás jogi viszonyát.

Jóváhagyási bizottság: a Jogi Bizottság a Köz és adminisztrációs Bizottság.

9.Határozattervzet, az elemzési és kezdő díjjelfogadást illetően, a December 14-i szám latti területeket illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási Bizottság: a Köz és Magántulajdont Adminisztráló Bizottság.

10.Határozattervezet, amely egy 466.393 lei visszatérítendő finanszírozás szerződéskötését illeti.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság.

11.Határottervezet, amely a 88-as határozat módosítását illeti, a visszatérő áruk listájáról, amelyik a Sc. Gyógyfürdők Sa-nak lett átadva.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási bizottság: a Költségvetési-Könyvelőségi Osztály.

12.Határozattervezet, amely az eladási árának elfogadását illeti az Eroilor utcán található, 104664-es Telekkönyvi számmal, beiktatott, a városi magánterület eladására a koncessziós szerződések tulajdonosának.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság.

 

13.Cikkely: Határozattervezet,  amely bizonyos tarifák, amelyek a gyűjtésre, szállításra és tárolásra a háztartási személynek, amelyet a háztartási hulladék gyűjtésére, szállítására, tarifák megállapításáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási nyilatkozat: a Jogi osztály, a Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság

 

  1. Határozattervezet a ,, Helyi Fejlesztési Terv hátrányos helyzetű közösségek számára-Bihar megyében ,,, elfogadásával, amelyet a ,, Helyi Fejlesztés és szegénység csökkentése és a roma község integrálása, program keretében lesz megpályázva és amelyet az EGT és a Finanszírozási mechanizmust képviseli 2014-2020-as .

15.Egyebek