A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.05.31

A Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre való összehívását 2018.05.25-re

Figyelembe véve a 215/2001-es Közigazgatási Törvény 39-es cikkét és 68-as cikkének 1 bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

A 39-es cikk 2. és 3. Bekezdése alapján, ugyanabból a törvényből, Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán-Ladislau

Rendelkezik:

Cikk: Összehívják a Margittai Munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2018.05.31-én, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal:

 1. Határozattervezet amelyben felkérik két ingatlan átverésére az állami tulajdonból és az Apia Bihar megyei Központ használatából  amely átkerül a Margittai Helyi Tanács használatába.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon Adminisztrációs Bizottsága

 1. Határozattervezet a Margittai S.P.A.A.C.S., 31.12.2017 lezárt könyvelési mérlegének elfogadásáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon Adminisztrációs Bizottság

 1. Határozattervezet a Margittai S.P.A.A.C.S. igazgatójának munkabeszámolója a 2017 es évre, a Helyi Tanács által elfogadott teljesítmény mutatók alapján.

 Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon Adminisztrációs Bizottság

 1. Határozattervezet a bérleti díj  megállapításáról, amelyet  a margittai görög katólikus egyház tulajdonában levő 1179 lapméter területre es  az  548-as számú telekkönyvbe, 584 és 585/2 toposzámon  van bejegyezve ,   és a margittai Helyi Tanács bérli mint mezőgazdasági piac.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs és pénzügyi Bizottság

 1. Határozattervezet a sport és kulturális tevékenységre letett pályázatok elfogadására, amelyek helyi támogatásba vannak részesítve 2018-ban.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs es pénzügyi Bizottság

 1. Határozattervezet az újonnan létrehozott utca elnevezésére, amely a  104344 kadaszteri számon van (régi topószám 1094) telekkönyvi szám 104344 Margitta és Margittai városi közterületét képezik

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs es penzugyi Bizottság ée a Jogi Bizotság

 1. Határozattervezet egyes ingatlanoknak a nyilvános ártevésen valo eladásáról Margittán, Calea Republicii utcán, házszám nélkül, 257 lapméter  terjedelemben(épületek nélküli területek, amely a Margitta munícipium városi tulajdonát képezik).

nyilvános árverés

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs Bizotsag

 1. Határozattervezet egyes területeknek a jogi elbírálására és kadaszteri számok létrehozására, amelyek Margitta munícipium belterületében vannak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs Bizottság

 1. Határozattervezet a fiataloknak szóló ANL lakások prioritási listájának elfogadásáról, amelyet 2018-ban adnak ki és amelyek kiürülnek egy új prioritási lista elfogadásig.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság

 1. Határozattervezet a szociális lakások átadásának új fontossági sorrendjének az elfogadására , amelyek 2018-ban lesznek kiadva és amelyek kiürülnek egy új prioritási lista elfogadásig.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális Bizottság

 1. Hatarozattervezet a szociális lakásoknak bérlését, kiutalását és használatát maeghatározó szabályzatának a módosítására, amelyet a Margittai Tanács fogadott el  07.28-án, a 15- ös határozatában .

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

 1. Határozattervezet az ANL lakások eladására vonatkozó szabályzat megváltoztatására, amelyet a margittai Helyi Tanács fogadott el 2016.01.26-án, a 12. es határozatában.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság

 1. Hatarozattervezet egyes ingatlanoknak nyilvános árverésen való eladásáról, épület nélkül,amelyek Margitta munícipium tulajdonát képezik a Jókai Mór utcán házszám nélkül.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs Bizottság

 1. Határozattervezet amelyben a Margittai Helyi Tanács átad 3000 négyzetméter területet a magántulajdonából, melynek a kadaszteri száma 101873, telekkönyvi száma 101873, a SC Frredom Motion SRL-nek, ügyintéző Katona Levente, egy kalandpark megvalósítása végett.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs Bizottság es Jogi Bizottság

 1. Határozattervezet amelyben a Margittai Helyi Tanács és Kardos Judit Julianna közötti jogi megállapodásáról szól, amely 243/255/2016 dosszié tárgyat képezi.

      Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: A köz és magántulajdon adminisztrációs Bizottság és Jogi Bizottság