a Margitta Helyi Tanács 2017. október 26-i

  1. Rendelkezés

2017.10.20
a Margitta Helyi Tanács 2017. október 26-i rendes üléséről történő összehívásáról

Figyelembe véve a 215/2001-es Törvény 68. Szakaszának első bekezdését-a Helyi Közigazgatási Törvényt, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Rendelkezik:

  1. Cikk: 2017 október 26-án, 13:00 órára összehívják a Margittai Municípium Helyi Tanácsát rendes ülésre, a következő napirendi pontok megtárgyalására, melyek a következők:

1.Határozattervezetet egyes területek Margitta közterületbe való felvételére és azok kadaszteri besorolásáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: a Köz- és Magánterület-irányító bizottság

2.Határozattervezet a 335/3-as Topó számmal ellátott 81 négyzetméter terület eladási árának meghatározására és eladására,  Wendl Eric Ioan és Wendl Dorina, ezen területen épült ingatlan épült  tulajdonosainak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau

Jóváhagyási jelentés: a Köz- és Magánterület- irányító Bizottság
3.Határozattervezet Margittai Municípium bevételi és kiadási költségvetés módosításáról.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóvhagyási jelentés: a Köz- és Magánterület- irányító Bizottság

4.Határozattervezet a kultúr otthon belsejében lévő helységek bérleti díjának jóváhagyásáról

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: a Köz-és Magánterület-irányító Bizottság

5. Határozattervezet a közhivatnokok által foglalkoztatott hivatalnokok létszáma, 2018-as évre Kezdeménező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási jelentés: Jogi Bizottság

6. Határozattervezet az ANL lakásokat ígénylők jogosultságáról illetve elutasításáról Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási jelentés: Szociális Bizottság

7. Határozattervezet az Eroilor utcán található szabad helyiségek admisztrálásárólKezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármesterJóváhagyási jelentés:Köz és Magánterület irányító Bizottság

8.Határozattervezet a dr. Pop Mircea kórház állami személyzeti besorolásáról, amelyet a Helyi Tanács 2017.01.26. 15. határozata fogadott el.

9.Aktuális problémák