Dare de seama 2015

conta_calcSituatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor 31.12.2015

BILANT 31.12.2015

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2015

 Anexa 35b

Anexa 35b

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2015

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31 12 201

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2015

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEADE DEZVOLTARE 31.12.2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.12.2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situatia fluxurilor la banci

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2015

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEADE FUNCTIONARE 31.12.2015

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.12.2015

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31 12 2015

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL – VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PROPRII,SUBVENTII

Plati 02

Plati 08

Plati 10

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de 31.12.2015

Venit 02

Venit 08

Venit 10