ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru incheierea unui contract de servicii de tiparire si editare diferite materiale, imprimate tipizate necesare pentru buna desfasurare a activitatii biroului de Asistenta Sociala din cadrul Primariei municipiului Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro,  pentru anul 2017 serviciul de tiparire si editare de diferite materiale, imprimate tipizate  necesare pentru buna desfasurare  a activitatii biroului de Asistenta Sociala din cadrul  Primariei municipiului Marghita

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 07.08.2017 inclusiv, pentru pachetul de servicii de tiparire si editare diferite materiale, imprimate tipizate  necesare pentru buna desfasurare  a activitatii biroului de Asistenta Sociala din cadrul  Primariei municipiului Marghita :

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 3.245 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • Cod CPV : 79823000- 9 cu titlul “Pachet de servicii de tiparire si editare diferite materiale, imprimate tipizate necesare pentru buna desfasurare  a activitatii biroului de Asistenta Sociala din cadrul  Primariei municipiului Marghita

      In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 07.08.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  oferta si anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original,  care va contine pretul unitar/servicii si pretul total/servicii exprimat in lei fara TVA pentru toate serviciile  solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/servicii si pret total/servicii lei fara TVA