ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru incheierea unui contract de servicii de servicii de dezinsectie pentru combaterea daunatorilor generatori de disconfort din domeniului public al municpiului Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro,  pentru serviciul de dezinsectie pentru combaterea daunatorilor generatori de disconfort din domeniului public al municpiului Marghita

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 13.06.2017 inclusiv, pentru serviciul de dezinsectie pentru combaterea daunatorilor generatori de disconfort din domeniului public al municpiului Marghita.

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 129.286 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • Cod CPV : 90921000-9 cu titlulServiciul de dezinsectie pt. Municipiul Marghita

      In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 13.06.2017 ora 15:00 ofertele si pe e-mail (scanate) la adresa primaria@marghita.ro sau in original  la secretariatul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, actele solicitate in caietul de oferta si anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, care va contine pretul unitar/servicii si pretul total/servicii exprimat in lei fara TVA pentru toate serviciile  solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/servicii si pret total/servicii lei fara TVA