ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru incheierea unui contract de de executie pentru Prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii strazilor si drumurilor din municipiul Marghita

plug_dezapezirePrimaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro,  pentru realizarea unor lucrarilor de :Prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii  strazilor si drumurilor din municipiul Marghita .

Prin prezenta va invitam ca in cazul in care sunteti interesati ,sa va inregistrati oferta dvs financiara in SEAP pana la data de 26.10.2017 inclusiv, pentru realizarea lucrarilor de Prevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii  strazilor si drumurilor din municipiul Marghita  conform caietului de sarcini anexat prezentei.

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 290 000 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

Cod CPV : 45233141-9 cu titlulPrevenirea si combaterea poleiului si a inzapezirii  strazilor si drumurilor din municipiul Marghita”

In acelasi timp ofertantii inscrisi cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 26.10.2017 ora 15:00 ofertele si pe e-mail (scanate) la adresa primaria@marghita.ro sau in original  la secretariatul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, actele solicitate in caietul de sarcini – Devizul oferta intocmite pe baza cantitatilor din antemasuratorile anexata in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului Caietul de sarcini  cu Anexele si Antemasuratorile aferente