ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru sistemul de alarma si de supraveghere al Mun. Marghita, pentru Politie Locala Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru sistemul de alarma si de supraveghere al Mun. Marghita pentru Politie Locala Marghita .

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 13.06.2017  inclusiv, pentru Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru sistemul de alarma si de supraveghere al Mun. Marghita pentru Politie Locala Marghita, avand valoare estimata de  27.600,00  lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

– cod  CPV: 79711000-1 cu Titlul  “Servicii de mentenanta si asistenta tehnica pentru sistemul de alarma si de supraveghere al Mun. Marghita pentru Politie Locala Marghita”

      In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 13.06.2017 ora 15:00 pe e-mailul Primariei sau la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original,  care va contine pretul unitar/servici si pretul total/servici exprimat in lei fara TVA pentru toate serviciile solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Persoana de contact: Ardelean Sorin – Şef serviciu Politia Locală

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/servici si pret total/servici lei fara TVA