ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de materiale sanitare, instrumentar medical, medicamente necesare pentru buna desfasurare a activitatii cabinetelor medicale scolare aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita

imagesPrimaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro,  pentru anul 2017 materiale sanitare, instrumentar medical, medicamente necasera pentru buna desfasurare a activitatii cabinetelor medicale scolare aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 13.04.2017 inclusiv, pentru urmatoarele loturi:

  • LOT 1- materiale sanitare avand valoare estimata de 4078,06 fara TVA
  • LOT 2- instrumentar medical avand valoare estimata de 1001,50 fara TVA
  • LOT 3- medicamente avand valoare estimata de 4530,00 fara TVA

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 9.609,56 lei fara TVA din care

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic dupa cum urmeaza :

  • Pentru LOT 1 : CPV: 33140000-0 cu titlul “ MATERIALE SANITARE LOT 1  pentru buna desfasurare a activitatii cabinetelor medicale scolare aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita”
  • Pentru LOT 2 :  CPV: 44411000-4  cu titlul” INSTRUMENTAR MEDICAL LOT 2 pentru buna desfasurare a activitatii cabinetelor medicale scolare aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita”
  • Pentru LOT 3 :   CPV:33690000-3 cu Titlul  “MEDICAMENTE LOT 3 pentru buna desfasurare a pentru buna desfasurare a activitatii cabinetelor medicale aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita”.

      In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 14.04.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original,  care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele  solicitate in caietul de sarcini, pentru Lotul respectiv. in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si ModelAnexa pret unitar/produs si pret total/produs lei fara TVA