ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de materiale de curatenie, necesare pentru buna desfasurare a activitatii Pietelor din municipiul Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, materiale de curatenie pe un an zile, necesare pentru buna desfasurare a activitatii Pietei agro-alimentare si a pietei Obor.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 12.05.2017 inclusiv, pentru pachetul de materiale de curatenie conform caietului de sarcini, avand valoare estimata de 8.000 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • cod CPV: 39831240-0 cu Titlul “PACHET MATERIALE DE CURATENIE pentru compartimentul de administrare a pietelor din Municipiul Marghita”.

In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 12.05.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/produs si pret total/produs lei fara TVA