ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de materiale de curatenie, necesare pentru buna desfasurare a activitatii Primariei municipiului Marghita, a Bibliotecii, a Cresei de copii, a Evidentei populatiei si a Salilor de sport

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, materiale de curatenie, necesare pentru buna desfasurare a activitatii Primariei municipiului Marghita, a Bibliotecii, a Cresei de copii, a Evidentei populatiei si a Salilor de sport pentru un an.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 08.05.2017 inclusiv, pentru pachetul de materiale de curatenie conform caietului de sarcini, avand valoare estimata de 30.000 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • cod CPV: 39831240-0 cu Titlul “PACHET MATERIALE DE CURATENIE pentru unitatile aflate in administrarea Primariei municipiului Marghita”.

     In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 09.05.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/produs si pret total/produs lei fara TVA