ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de materiale de constructii, conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe si obiecte sanitare, articole de baie necesare pentru buna desfasurare a activitatii Primariei municipiului Marghita si a unitatilor subordonate

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, pentru un an materiale de constructii, conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe si obiecte sanitare, articole de baie necesare pentru buna desfasurare a activitatii Primariei municipiului Marghita si a unitatilor subordonate.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 24.05.2017 inclusiv, pentru urmatoarele loturi:

  • LOT 1– MATERIALE DE CONSTRUCTII avand valoare estimata de 77.614,40 lei fara TVA
  • LOT 2– CONDUCTE, ŢEVĂRIE, ŢEVI, TUBAJE, TUBURI ŞI ARTICOLE CONEXE avand valoare estimata de 10.474 lei fara TVA
  • LOT 3– OBIECTE SANITARE, ARTICOLE DE BAIE avand valoare estimata de 5.116,00 lei fara TVA

Valoarea estimata totala a achizitiei este de 82.890,40 lei fara TVA din care

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic dupa cum urmeaza :

  • Pentru LOT 1 : CPV: 44110000-4 cu titlul “MATERIALE DE CONSTRUCTII LOT 1 – Primariei municipiului Marghita”
  • Pentru   LOT 2 : CPV: 44160000-6 cu titlulCONDUCTE, ŢEVĂRIE, ŢEVI, TUBAJE, TUBURI ŞI ARTICOLE CONEXE LOT 2 – Primariei municipiului Marghita”
  • Pentru LOT 3 :  CPV:44411000-4 cu titlulOBIECTE SANITARE, ARTICOLE DE BAIE- LOT 3 – Primariei municipiului Marghita”.

     In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 24.05.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele solicitate in caietul de sarcini, pentru Lotul respectiv. in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/produs si pret total/produs lei fara TVA