ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de Masina de politie -autoturism necesar pentru Politie Locala Marghita

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Masina de politie –autoturism necesar pentru buna desfasurare a activitatii Politiei Locale Marghita

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 24.05.2017 inclusiv, pentru Maina de politie- autoturism pentru Politie Locala Marghita avand valoare estimata de 52.100 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

– cod CPV: 34114200-1 cu TitlulAutoturism pentru Politia Locala Marghita”

In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 24.05.2017 ora 15:00 pe e-mail Primariei sau la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, oferta financiara si oferta tehnica, in scopul fundamentarii din punct de vedere tehnic si economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Persoana de contact: Ardelean Sorin – Şef serviciu Politia Locală

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini