ANUNT INTENTIE privind inscrierea in catalogul electronic a ofertelor pentru achizitia de de furnituri de birou, rechizite si materiale, necesare pentru buna desfasurare a activitatii Primariei municipiului Marghita, a Bibliotecii , a Salilor de sport, a Evidentei populatiei si a Cresei de copii

Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct,  din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, furnituri de birou, rechizite si materiale, necesare pentru buna desfasurare  a activitatii Primariei municpiului Marghita, a Bibliotecii , a Salilor de sport, a Evidentei populatiei si a Cresei de copii.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 06.06.2017  inclusiv, pentru furnituri de birou, rechizite si materiale, prevazute in caietul de sarcini,  necesare pentru buna desfasurare  a activitatii Primariei municpiului Marghita, avand valoare estimata de  65.126 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra ofertele in catalogul electronic astfel :

  • cod CPV: 42964000-1 cu Titlul  “ECHIPAMENTE DE BIROTICA pentru Primaria Municipiul Marghita”.

      In acelasi timp ofertantii inscrisi cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 06.06.2017 ora 12:00 ofertele si pe e-mail (scanate) la adresa primaria@marghita.ro sau in original  la secretariatul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii,  o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original,  care va contine pretul unitar/produs si pretul total/produs exprimat in lei fata TVA pentru toate produsele  solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic precum si mostrele solicitate.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/produs si pret total/produs lei fara TVA