Achizitia de Servicii de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din municipiul Marghita , necesare pentru garantarea permanentei functionarii iluminatului public din oras

17Primaria Municipiului Marghita in conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. 395/2016 intentioneaza sa achizitioneze direct, din catalogul electronic, pus la dispozitie de SEAP de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Servicii de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din municipiul Marghita pe perioada de 12 luni, necesare pentru buna desfasurare a functionarii iluminatului public din municipiul Marghita.

Prin prezenta invitam operatorii economici interesati sa-si inregistreze ofertele in SEAP pana la data de 28.08.2017. inclusiv, pentru pachetul de Servicii de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din municipiul Marghita conform caietului de sarcini, avand valoare estimata de 126 700 lei fara TVA.

Ofertantii interesanti isi vor inregistra oferta in catalogul electronic astfel :

  • cod CPV: 50232100-1 cu Titlul “Servicii de intretinere si reparatii a sistemului de iluminat public din municipiul Marghita”.

     In acelasi timp ofertantii inscris cu ofertele in SEAP vor depune pana la data de 28.08.2017 ora 15:00 la sediul Primariei municipiului Marghita cu sediul in Marghita, str. C.Republiciii, nr.1 – in atentia Compartimentului de achizitii, o anexa conform modelului atasat prezentei invitatii, in original, care va contine pretul unitar/servicii si pretul total/servicii exprimat in lei fata TVA pentru toate serviciile solicitate in caietul de sarcini, in scopul fundamentarii din punct de vedere economic a pretului total ofertat in catalogul electronic.

Nota: Atasam prezentului anunt Caietul de sarcini si Model – Anexa pret unitar/servici si pret total/servici lei fara TVA