COMPARTIMENT JURIDIC

Compartiment juridic indeplineste urmatoarele atributii:
Reprezinta si sustine interesele institutiei in fata instantelor judecatoresti, a autoritatilor jurisdictionale de la Curtea de Conturi, a organelor de urmarire si cercetare penala cat si a notarilor publici;
Formuleaza actiuni, intampinari, apeluri, interogatorii, recursuri, cereri de revizuire, contestatii in anulare;
Formuleaza plangeri penale in numele si pentru sustinerea intereselor legale ale primariei;
Legalizeaza si investesc cu formula executorie hotararile judecatoresti definitive si irevocabile;
Transmit hotararile judecatoresti, definitive si irevocabile, catre serviciile din cadrul Primariei care au sesizat Compartimentul Juridic pentru solutionarea lucrarilor respective;
Transmit titlurile executorii (hotarari judecatoresti) catre organele de specialitate in vederea executarii silite;
Inainteaza catre instanta de judecata, spre competenta solutionare, plangerile formulate impotriva proceselor verbale de contraventie;
Tin evidenta dosarelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a termenelor de judecata;
Tin evidenta citatiilor emise de instantele judecatoresti si a publicatiilor de vanzare emise de birourile executorilor judecatoresti, in vederea afisarii in avizierul Consiliului Local;
Formuleaza in termen raspunsuri scrise la sesizarile cetatenilor in legatura cu litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
Asigura realizarea bibliotecii juridice;
Colaboreaza cu toate compartimentele Primariei pe probleme specifice activitatii serviciului;
Colaboreaza cu alte organe si autoritati ;
Aplicarea legii nr. 10/2001 si a legilor funciare;
Recuperarea in instanta a  sumelor datorate bugetului local;
Incheiere contracte;
Studiaza si prelucreaza legislatia nou aparuta cu sefii compartimentelor care au responsabilitati specifice fiecarei noi prevederi legale, la solicitarea acestora;
Formuleaza in termen legal raspunsuri scrise catre petenti;