AFACERI EUROPENE, MANAGMENTUL PROIECTELOR

Compartiment integrare europeana – indeplineste urmatoarele atributii:
Monitorizarea si identificarea surselor de finantare rambursabile si/sau nerambursabile; elaborarea cererilor de finantare si a documentatiilor aferente;
Implementarea si/sau monitorizarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana sau de alte autoritati finantatoare interne si externe;
Elaborarea, actualizarea si monitorizarea strategiei locale de dezvoltare comunitara pe termen mediu si lung;
Identificarea si initierea prioritatilor de dezvoltare locala;
Gestionarea asistentei financiare din fonduri externe contractate sau garantate de stat, precum si gestionarea fondurilor structurale si de coeziune;
Acorda consultanta compartimentelor Primariei si institutiilor /serviciilor publice subordonate Consiliului Local in activitatea de redactare a proiectelor (cereri de finantare), cu finantare externa;
Centralizeaza informatii cu privire la diversele nevoi ce afecteaza comunitatea si resursele ce stau la dispozitia comunitatii ;
Desfasoara sesiuni de instruire pentru angajatii administratiei publice locale cu privire la modul de intocmire a unui proiect de finantare externa ;
Disemineaza (prin pliante, seminarii, work-shopuri, etc.) proiectele cu finantare externa realizate de administratia publica locala a municipiului Marghita;
Monitorizeaza beneficiile materiale si de imagine aduse autoritatii locale si prezinta aceste rezultate prin mijloace specifice (mass-media, internet);
Tine legatura permanent cu organizatiile neguvernamentale;
Face propuneri si impreuna cu celelalte servicii din primarie, prezinta conducerii noi modalitati de colaborare respectiv: contracte, conventii de colaborare, parteneriate cu ONG-urile si alte organizatii civice;
Contacteaza orice alte organisme abilitate de lege respectiv, organisme guvernamentale, neguvernamentale sau societati comerciale care pot contribui la rezolvarea unor probleme ale cetatenilor de pe raza municipiului Marghita;
Participa cu materiale de sinteza, informari, la diferite manifestari organizate la nivelul municipiului Marghita, la nivel national pentru a face cunoscuta activitatea primariei in domeniu;
Incheie parteneriate cu  O.N.G.-urile care doresc colaborare cu Primaria municipiului ;
Face invitatii pentru discutarea si solutionarea unor sesizari precum si pentru incheierea unor potentiale parteneriate.