COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL

Compartiment control comercial – indeplineste urmatoarele atributii:
Verifica legalitatea comertului prin efectuarea unui control permanent pe teritoriul municipiului Marghita, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza acest domeniu pentru desfasurarea ordonata si civilizata a comertului si prestarilor de servicii si anume: comertul cu amanuntul desfasurat in magazine indiferent de profilul acestora, precum si cel desfasurat in piete agroalimentare, comertul stradal in chioscuri si tonete, cat si cel ambulant, comertul cu ridicata din depozitele specializate, unitatile de alimentatie publica, internet-café, activitatile prestate de persoane la domiciliul propriu in mod independent, prestari servicii in service-uri auto, vulcanizari, croitorii, servicii funerare, ateliere de reparatii diverse etc., in limitele competentei acordate de lege;
Verifica si solutioneaza sesizarile si plangerile cetatenilor, interpelarilor consilierilor si intocmeste raspunsuri in conditiile legii;
Intocmeste programe de control si organizeaza actiuni de verificare pentru buna desfasurare a activitatilor de comert;
Intocmeste rapoarte de control si note de constatare si aplica prevederile legii in cazuri de abatere de la legislatia in vigoare, aducand la cunostinta conducerii neregulile constatate, precum si cazurile de contraventie care ii depasesc competenta;
Aplica prevederile legii – prin constatarea si intocmirea de procese verbale de contraventie – in cazurile de incalcare a legislatiei comerciale, inspectorii fiind raspunzatori de modul de intocmire a proceselor verbale si urmarind finalizarea acestora;
Organizeaza si participa la actiuni de control impreuna cu Politia, Politia comunitara, Directia Sanitar Veterinara, Directia de Sanatate Publica, Registrul Auto Roman, Inspectoratul Teritorial de Munca, Oficiul pentru Protectia Consumatorului si alte organe abilitate de control in vederea desfasurarii civilizate a comertului in municipiul Marghita;
Efectueaza la solicitarea conducerii executive actiuni de verificare impreuna cu alte servicii din cadrul Primariei;
Elibereaza autorizatii pentru desfasurarea activitatilor independente de catre persoane fizice;
Efectueaza modificari si completari ale autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati independente de catre persoane fizice si asociatii familiale;
Intocmeste procedurile legale pentru anularea autorizatiilor pentru desfasurarea de activitati independente de catre persoane fizice si asociatii familiale;
Intocmeste si transmite raspunsurile la sesizarile a caror problematica tin de atributiile compartimentului ;
Pune la dispozitia cetatenilor informatiile necesare intocmirii dosarului in vederea autorizarii, asa cum prevede legislatia in vigoare;
Verifica toti agentii economici indiferent de profilul activitatii lor, daca intrunesc normele sanitare si sanitar-veterinare de functionare;
Descurajeaza si combate comertul stradal neautorizat, in special comercializarea produselor de origine animale;
Monitorizarea pietelor in vederea desfasurarii unui comert conform cu legislatia sanitara si sanitar-veterinara in vigoare;
Interzice livrarea, preluarea sau punerea in vanzare a marfurilor cu termen de garantie expirat sau depreciate din punct de vedere calitativ si organoleptic, aplicand masurile contraventionale conforme cu normele legale de igiena si sanatate publica