SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE; INCASARI URMARIRE

Serviciul impozite si taxe locale , urmarirea incasarilor – indeplineste urmatoarele atributii:
Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si taxe locale;
Organizeaza ,indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;
Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale;
Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere,care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora,intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului;
Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale;
Analizeaza dupa fiecare termen de plata , pe baza evidentei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;
Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe;
Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local;
Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;
Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor  de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii serviciului;
Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.