BIROUL ADMINISTRATIV GOSPODARIRE DESERVIRE

header11Biroul administrativ gospodarire,  deservire –  indeplineste urmatoarele atributii:
Asigura spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii personalului din toate compartimentele primariei;
Controleaza modul de folosire a bunurilor mobile si imobile;
Efectueaza impreuna cu biroul buget – contabilitate , inventarierea periodica, casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;
Asigura buna functionare a centralei termice, centralei telefonice, precum si a celorlalte echipamente tehnice;
Raspunde de necesarul de aprovizionare a materialelor si rechizitelor de birou ;
Face propuneri privind reparatiile imobilelor din patrimoniu si a instalatiilor din dotare, urmarind executarea lor; participa la receptia finala;
Urmareste si controleaza modul de furnizare a energiei electrice si termice, a gazelor, a alimentarii cu apa, in functie de cota de consum normata;
Intocmeste si completeaza la zi evidenta mijloacelor mobile si imobile si a obiectelor de inventar;
Tine evidenta si asigura confectionarea, gestionarea si scoaterea din uz a stampilelor si a sigiliilor din Primarie impreuna cu Serviciul Administratie Locala Autoritate Tutelara;
Urmareste si asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport pentru mijlocele din dotare;
Organizeaza si asigura efectuarea curateniei in sediul primariei;
Organizeaza si asigura accesul in Primarie a personalului propriu si a publicului;
Asigura dotarea cu materiale igienico-sanitare, echipament de lucru si de protectie a personalului de intretinere;
Urmareste si asigura modul de administrare a fondurilor pentru reparatii imobile si sanitare in cadrul primariei ;