BIROUL ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC , SALUBRITATE , ZONA VERDE, SPATIU LOCATIV

header7Biroul administrare domeniul public , salubritate , zona verde, spatiu locativ – indeplineste urmatoarele atributii:
Intocmirea dosarelor precum si incheierea contractelor de inchiriere pentru apartamentele finantate de catre Agentia Nationala pentru Locuinte ;
Primeste, verifica, analizeaza, incadreaza si intocmeste raspunsurile la cererile de locuinte depuse de catre cetatenii municipiului  , avand situatii locative ce necesita un spatiu de locuit sau extinderea celui existent;
Calculeaza punctajele fiecarei cereri, diferentiat, in functie de situatia sociala si cea locativa prezentata de catre solicitant, pe baza unor criterii aprobate de Consiliul local;
Intocmeste listele de prioritati, pe categorii de locuinte (sociale, cu chirie pentru tineri, in vederea contractarii sau cumpararii, s.a.), structurate pe numar de camere, functie de punctajul obtinut si le supune spre aprobare, in fiecare an, Consiliului local;
Intocmeste referate si le supune Comisiei sociale de repartizare a locuintelor in vederea aprobarii si emiterii repartitiilor pentru locuinte;
Verifica pe teren sesizarile si reclamatiile cu privire la unele aspecte ce tin de spatiu locativ, in imobilele proprietate de stat si ia masuri corespunzatoare pentru stingerea litigiilor;
Intocmeste contractele de inchiriere pentru locuintele ce sunt in patrimoniul primariei ;
Urmareste derularea contractelor de inchiriere emise de Primaria municipiului , modificarea, transcrierea, calculul chiriei, supunerea spre aprobare a schimbului de locuinta sau a rezilierii contractului, s.a.
Desfasoara activitati de control  si documentare  cu privire la situatia si starea domeniului public si privat;
Intocmeste anual listele de inventariere a spatiilor locative  si executarea confruntarilor pe teren ;
Inregistreaza locuintele in registrul de evidenta  si stabileste numarul de inventar;
Intocmeste contractele de inchiriere  a locuintelor si  calculeaza chiria lunara, intocmeste somatiile pentru persoanele restante la plata chiriei;
Deschide anual fisele pentru fiecare chirias;
Elibereaza adeverintele solicitate de cetateni cu privire la situatia locativa;
Face propuneri privind reparatiile imobilelor din patrimoniu si a instalatiilor din dotare, urmarind executarea lor; participa la receptia finala;
Asigura protejarea domeniului public si privat si punerea in valoare a acestuia;
Colaboreaza cu institutiile , societatile, fundatiile  asociatiile si organizatiile  de pe plan local  pe probleme ce fac obiectul domeniului public si privat;
Ia masuri pentru mentinerea in stare buna a carosabilului strazilor , a trotuarelor, rigolelor, parcurilor si spatiilor verzi, semnelor de circulatie si marcajele strazilor;
Asigura remedierea unor disfunctionalitati  sesizate de catre cetateni  in domeniul gospodaririi comunale si salubrizarii;
Colaboreaza cu SC SALUBRAM  pentru colectarea si transportul  in conditii bune a deseurilor si functionarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare;
Colaboreaza cu SC ELECTRICA SA pentru asigurarea  bunei functionari a sistemului de iluminat public;
Raspunde de modul de administrare , amenajare si intretinere a spatiilor verzi , parcurilor, pajistilor si pasunilor din perimetrul administrat de Primaria municipiului Marghita.
Asigura, prin serviciile publice si agentii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare stradala de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;
Verifica evidenta parcarilor din oras;
Atribuie locuri de parcare la solicitarea cetatenilor in limita locurilor disponibile;
Ia masuri contraventionale impotriva celor ce parcheaza in locuri neautorizate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
Intocmeste referate de specialitate si colaboreaza cu Compartimentul Juridic in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale Primarului si de hotarari ale Consiliului Local specifice activitatii biroului.
Ia in evidenta cererile persoanelor care beneficiaza de prevederile Legii nr. 15/2003, urmand sa fie analizate in functie de disponibilitatile de teren ;
Tine evidenta carutelor pe raza municipiului Marghita.